OAL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

 

PROJECTE PRESSUPOST  ANY 2016

 
    
    

INGRESSOS

   

TAXES I ALTRES INGRESSOS

 

263.876,33 €

 

SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

 

35.000,00 €

 

APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

 

633.669,00 €

 

REMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

 

13.000,00 €

 

TOTAL INGRESSOS

 

945.545,33 €

 
    
    

DESPESES

   

DESPESES DE PERSONAL

 

898.547,84 €

 

PERSONAL LABORAL

675.599,88 €

  

SEGURETAT SOCIAL

222.947,96 €

  

MANTENIMIENTO LOCALS

 

5.925,00 €

 

material ferreteria

600,00 €

  

manteniment aire condicionat

3.025,00 €

  

manteniment forn ceràmica

300,00 €

  

altres

2.000,00 €

  

MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INSTRUMENTS MUSICALS

 

2.000,00 €

 

afinació i manteniment pianos

1.255,98 €

  

altres

744,02 €

  

MATERIAL D'OFICINA

 

2.700,00 €

 

còpies impresores OKI color/bn

600,00 €

  

fotocòpies consergeria (RICOH)

600,00 €

  

material d'oficina: A4, bolis, clips, post-it, cartolines, llàpis, toners, etc

1.500,00 €

  

DESPESES DIVERSES

 

23.372,49 €

 

Assitència tècnica SGD (Tecnausa)

764,55 €

  

Lloguer fotocopiadora

435,48 €

  

Material biblioteca fonoteca

100,00 €

  

Gestoria

5.632,80 €

  

Assegurances

1.000,00 €

  

Prevenció i vigilància de la salut

1.800,00 €

  

10 anys de Jardí Artístic

2.063,66 €

  

Escola Artística d'Estiu

2.600,00 €

  

Dansa i percussió africanes

2.496,00 €

  

Classes magistrals música

700,00 €

  

Mostreta folklore valencià

500,00 €

  

Dansa: encontres i gales

700,00 €

  

Material ceràmica i art

600,00 €

  

Exposicions fi curs Art

160,00 €

  

Web

500,00 €

  

Festival fi de curs

800,00 €

  

Publicitat / cartelleria

1.500,00 €

  

Setmana cultural

600,00 €

  

Setmana musical

300,00 €

  

asistència tècnica control presència

120,00 €

  

CAMPANYA PUBLICITÀRIA MATRÍCULA CURS

 

10.000,00 €

 

EQUIPS INFORMÀTICS

 

3.000,00 €

 

TOTAL DESPESES

 

945.545,33 €

 
    
    
 
 
 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                     

675599.878928

                      
                     

222947.96004624