ANY

INGRÉS / DESPESA

CLASIFICACIÓ FUNCIONAL

CLASIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ

TOTAL

 

2015

DESPESA

326

1430008

SOU I SALARIS

671.699,43 €

 

2015

DESPESA

326

1600000

SEGURETAT SOCIAL

221.660,81 €

 

2015

DESPESA

326

21200008

MANTENIMENT LOCALS

5.925,00 €

 

2015

DESPESA

326

21900001

MANTENIMENT INSTRUMENTS MUSICALS

2.000,00 €

 

2015

DESPESA

326

22000004

MATERIAL D'OFICINA

2.700,00 €

 

2015

DESPESA

326

22699041

DESPESES DIVERSES

21.226,83 €

 
 

INGRÉS

 

31200001

MATRÍCULES I MENSUALITATS

270.051,53 €

 
 

INGRÉS

 

40000000

TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT

655.160,54 €

 
       
    

TOTAL DESPESES

925.212,07 €

 
    

TOTAL INGRESSOS

925.212,07 €