CONTRACTACIÓ

> Descripció: Contractació any 2018
> Formats
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 09/04/2018
> Data d’actualització: 05/02/2019
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Contractació any 2017
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 05/04/2017
> Data d’actualització: 17/01/2018
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Contractació any 2016
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 01/04/2016
> Data d’actualització: 24/01/2017
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Contractació any 2015
> Formats
ods
pdf
csv
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 09/02/2016
> Data d’actualització: 09/02/2016
> Freqüència d’actualització: trimestral