EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

> Descripció: Estat d’execució del pressupost de ingressos 2018 a 31 de desembre de 2018
> Formats
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 05/04/2017
> Data d’actualització: 05/02/2019
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Estat d’execució del pressupost de despeses 2018 a 31 de desembre de 2018
> Formats
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 09/04/2018
> Data d’actualització: 05/02/2019
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Estat d’execució del pressupost de despeses 2017 a 31 de desembre de 2017
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 05/04/2017
> Data d’actualització: 17/01/2018
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Estat d’execució del pressupost de despeses 2016 a 31 de desembre de 2016
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 01/04/2016
> Data d’actualització: 20/01/2017
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Estat d’execució del pressupost d‘ingressos 2016 a 31 de desembre de 2016
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 01/04/2016
> Data d’actualització: 20/01/2017
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Estat d’execució del pressupost de despeses 2015 a 31 de desembre de 2015
> Formats
ods
pdf
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 09/02/2016
> Data d’actualització: 09/02/2016
> Freqüència d’actualització: trimestral

> Descripció: Estat d’execució del pressupost d‘ingressos 2015 a 31 de desembre de 2015
> Formats
ods
pdf
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 09/02/2016
> Data d’actualització: 09/02/2016
> Freqüència d’actualització: trimestral