ESTATUTS

> Descripció: estatuts de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana aprovats el 4 d’octubre de 2012, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 130 de 30 d’octubre de 2012
> Formats
pdf
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 19/10/2015
> Data d’actualització:19/10/2015
> Freqüència d’actualització: indefinida