TAXES VIGENTS CURS 2015-2016

1. Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis, realització d’activitats i ús de les instal·lacions de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Descripció: Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis, realització d’activitats i ús de les instal·lacions de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló el 7/5/2015, número 57
> Formats
pdf
odt
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: castellà
> Data de creació: 17/10/2015
> Data d’actualització:17/10/2015
> Freqüència d’actualització: anual

2. Llistat de taxes vigents del curs 2015-2016
> Descripció: llistat de les taxes vigents del curs 2015-2016
> Formats
ods
csv
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 17/10/2015
> Data d’actualització:17/10/2015
> Freqüència d’actualització: anual

3. Preu de les activitats d’acord amb les taxes vigents per al curs 2015-2016