RETRIBUCIONS PROFESSORAT 2018

> Descripció: retribucions professorat any 2018
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 07/04/2017
> Data d’actualització: 29/10/2018
> Freqüència d’actualització: anual