PLANTILLA DE PERSONAL

> Descripció: plantilla de personal de l’organisme autònom
> Formats
ods
pdf
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 15/12/2015
> Data d’actualització:15/12/2015
> Freqüència d’actualització: anual