SUBVENCIONS

> Descripció: subvencions rebudes pel funcionament de l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert, l’Escola Municipal de Dansa i el Conservatori Elemental de Música Abel Mus adscrits al Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 15/12/2015
> Data d’actualització: 29/10/2018
> Freqüència d’actualització: anual